Inom positiv psykologi så har det forskats en hel del om vilka övningar som gör att man upplever en ökad lyckonivå under en längre tid. Här kommer ett exempel på en sådan övning (som heter ”Tre bra saker”) där det visat sig att man kan öka sin lyckonivå i minst 6 månader.

En enkel övning för ökad lycka