Varför du älskar, känner och beter dig som du gör i en relation

Svaret på varför vi känner och beter oss som vi gör i relationer ligger i hur vi som små barn knyter an och skapar närhet till våra föräldrar. Hur väl vi skapar och behåller relationer genom livet är relaterade till dessa tidiga steg av ”anknytning”.

Ungefär 40% av oss växer upp med en otrygg anknytning som sedan automatiskt och undermedvetet styr oss i våra relationer.

Genom att förstå hur vi själva och andra fungerar i relationer så har vi större möjlighet att skapa riktigt bra relationer som berikar våra liv.

  • Förstå hur du undermedvetet styrs i relationer
  • Förstå vilka mönster du själv och andra bär med sig
  • Lär dig verktyg för att skapa trygga relationer

Föreläsningen kommer knyta ihop kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och evolutionspsykologi med anknytningsteorin. Detta kommer varvas med praktiska övningar.

Tid: Kl 19.00-20.30 den 21 februari.
Plats: Läkande Rum i Olskroken, Norra Gubberogatan 32.

 


 

Föreläsning om anknytningsteorin i Göteborg 21 februari