Allmänt om att mäta lycka och välmående enligt forskningen

När forskning skall göras så behöver ju forskarna faktiskt kunna mäta olika saker för att kunna forska på dom. En sak som kan sägas vara lite svårmätt är människors lyckonivå. Det har forskats mycket om detta och ordet ”lycka” kan ha många olika betydelser. Forskarna har då snarare tagit till sig termen ”välmående”, så det är detta som försöker mätas.

Det finns såklart olika typer av välmående. Den typ jag mäter på den här hemsidan är s.k. ”Hedonistiskt välmående” som innefattar känslor och hur nöjd man är med livet. Det finns andra typer av välmående, så som s.k. ”Eudamoniskt välmående” som snarare mäter meningsfullhet och engagemang. Sen i den österländska kulturen så pratar man om ”Peace of mind”, kanske kan översättas ungefär till ”Sinnesfrid”, Peace of mind är inte forskad så mycket på, men den börjar bli lite populärare.

Känslomässigt välmående

En av sakerna som mäts i testet på den här sidan är känslomässigt välmående. Tanken är att man är lyckligare ju fler positiva känslor man känner och ju mindre negativa känslor man känner.

Testet som används på den här sidan heter PANAS och är ett väldigt väl använt test i forskningen inom Positiv Psykologi (=forskning om lycka & välmående). Det står för Positive Affect Negative Affect Scale. Affect är ett ord som används inom forskningen för känslor i en bredare betydelse som inkluderar både känslor och humör.

PANAS ger ett resultat för positiva känslor och ett för negativa, 10 frågor handlar om positiva känslor och 10 frågor om negativa, resultatet kan variera mellan 5-50 poäng. Hög poäng på positiva känslor och låg poäng på negativa känslor visar på en hög välmående nivå.

Här är en tabell med mätningar av PANAS i olika länder, ni ser medelvärden för positiva och negativa känslor samt hur många som det mättes på.

(Lite intressant att svenskar känner i medel både mer positiva och negativa känslor än amerikaner och engelsmän)

Land Positiva känslor Negativa känslor Antal personer
USA 33 17 2002
England 31 16 1003
Sverige 36 22 324

Nöjd med livet

En annan del som mäts är hur nöjd man är med livet. Detta är en mer tankemässig aspekt än känslomässig. Så tanken är att ju mer nöjd man är med livet ju högre välmående har man. Det finns en mängd sådana här tester i välmående forskningen, jag har valt en av dom enklaste, den frågar bara:

Tänk en skala mellan 0 och 10, där 0 motsvarar det sämsta möjliga liv du kan tänka dig och 10 motsvarar det bästa möjliga liv, var hamnar du på den skalan?

Det är den här skalan som används i det som kallas ”World Happiness Report”, vilket är en mätning av välmående i så gott som hela världen. I rapporten från 2018 så var 156 länder med i mätningen. Det är i dom här mätningarna som de nordiska länderna ofta hamnar väldigt högt upp och det som sen blir rubriker i tidningarna, t.ex. ”Finland är världens lyckligaste land!”.

Här kommer ett urklipp från World Happiness Report 2018:

Som ni ser så knep Finland första platsen i 2018 års rapport och Sverige hamnade på 9:e plats (dock bara 0,3 efter, det är ju inte jättemycket på en 10-gradig skala)

Vill du hämta rapporten själv så kan du göra det här:  World Happiness Report
(Välj på högersidan under downloads ”World Happiness Report 2018)