Positiv psykologi är ju forskning om lycka och välmående. För att kunna forska på det så behöver forskarna något sätt att definiera och mäta lycka och välmående. Här är en video på hur vetenskapen ser på lycka: