Varför är ”inre barn” viktigt?

Genom att bli vän med våra inre barn och läka deras känslomässiga sår, så kan vi släppa våra motstånd och därmed ta de nödvändiga stegen som behövs för att vi skall nå våra drömmar och mål.
Det är viktigt för att vi skall skrida till handling och ta de praktiska steg som behövs för att få leva det liv vi verkligen önskar och drömmer om.

Vad är ett ”inre barn”?

Inre barn kallas ibland också för delpersonligheter, roller, aspekter eller fragment. Det kallas inre barn för att det är som barn som vi skapar dem, så om vi är t.ex. är 5 år när vi skapar det inre barnet, så är det 5-åriga barnet med och påverkar en hela livet, även när man är vuxen, tills vi läkt dess känslomässiga sår.Inre barn är strukturer som styr oss både medvetet och omedvetet och är en del av vår personlighet, eller är kanske t.o.m. hela vår samlade personlighet.
Ett inre barn har sina egna behov, vilja, motivation, styrkor och svagheter.

Hur skapas ett ”inre barn”?

Under vår uppväxt så uppkommer det en mängd situationer där vi inte kan få vara helt oss själva och samtidigt få våra behov uppfyllda, en strategi som vi människor då har är att minska eller helt dölja den här delen som omgivningen inte tycker är helt ok. Det skapas då här ett inre barn som ser till att skydda dig från att göra saker som gör att dina behov inte blir tillfredsställda.
Ett exempel är när ett barn märker att den inte får närhet av sina föräldrar när det blir argt, som barn är det livsviktigt med närhet, känslan är: ”Får jag inte närhet så dör jag”. Efter detta hänt ett antal gånger så kan det vara så att barnet märker att om det inte visar sin ilska när det känner ilska, så får det fortfarande vara förhållandevis nära sina föräldrar ändå och får en del av sitt behov av närhet tillgodosett (Läs gärna mer om detta på nätet, sök på: John Bowlby och anknytningsteorin). Nu har då barnet skapat ett inre barn som gör att barnet kommer känna en starkt negativ känsla för att visa sig arg inför andra (och detta håller i sig även när barnet blir vuxet). Det här inre barnet ser helt enkelt till att hjälpa personen att få närhet. Grejen är att detta inre barnet kommer sen vara aktivt i relationer även när vi blivit vuxna och personen har då en känsla av att partnern kommer lämna om den visar sin ilska öppet. Detta sker ofta helt omedvetet.
Man får också tänka på att det är väldigt starka känslor som knyts till de inre barnen eftersom det ofta ur barnets synvinkel handlar om ”överlevnad” från deras perspektiv. Det kan man t.ex. se i hur viktigt det är att vinna för vissa människor, det inre barnet tror inte det får tillgodosett sitt behov av t.ex. närhet eller känna sig älskad eller vara värdefull om det inte vinner.

Hur fungerar ”inre barn” coaching?

Första steget är att se vad du vill jobba med, vad är dina drömmar eller mål. Vad för förändringar skulle du vilja se i ditt liv?
Det kan också vara så att du inte vet vilka förändringar du vill ha, men att du bara har en känsla av att inte må bra där du är just nu. Då har jag en mängd verktyg och strategier för att nysta ut vad som egentligen pågår i ditt liv och t.ex. visualiseringar för att känna med intuitionen eller magkänslan vilken väg du skulle må bra av att gå. Andra steget är att se vad som hindrar dig från att göra de ändringar du skulle må bra av att göra i ditt liv. Är det tankar eller känslor av t.ex. rädslor eller oro.I min erfarenhet så är det alltid en eller flera inre barn som med tankar och känslor vill skydda dig från att må dåligt, det kan t.ex. kännas jobbigt att bjuda ut en potentiell partner på en dejt, gå upp på scen och tala inför folk eller sluta sitt jobb som man inte trivs på men som ger en ekonomisk trygghet.Vi kommer då, via t.ex. visualiseringar, starta en kommunikation med det här inre barnet. Förstå oss på det, vad har det för behov? Vad vill det skydda oss från? Bli vän med det och ge den det behöver. Vi kanske jobbar med mentala strukturer, t.ex. hitta en acceptans att livet är som det är just nu eller få en förståelse för vad du kan ändra på och vad du inte kan ändra på. Eller kanske hjälpa det inre barnet att inse att omvärlden har förändrats och det behöver inte längre skydda dig från det som förr var viktigt att skydda dig ifrån. Vi kanske jobbar med känslor, jag har en mängd olika verktyg, där jag kan hjälpa dig jobba på allt från en ganska lättsam nivå till en väldigt djup nivå med känslor. Och även ge dig en förståelse för hur känslor fungerar. Det är i detta steget som känslomässig läkning kan ske och därmed försvinner också de motstånd som hindrar dig från att ta det steg du behöver för att få leva det liv du verkligen önskar och drömmer om.

Här kan du lyssna lite mer om de inre barnen:

Om mig

Jag har utbildat mig som coach på Skövde högskola, en treårig utbildning med inriktning mot coaching & samtalsmetodik (MI), kognitiv neurovetenskap (hjärnforskning) och positiv psykologi (forskning om lycka och välmående). Jag är väldigt intresserad av personlig utveckling och har arbetat intensivt med det de senaste 10 åren. Det som hjälpt mig mest har varit just att arbeta med mina inre barn.
Jag har tystnadsplikt, så jag kommer inte på något sätt föra vidare det vi pratar om under ett samtal.
Som person är jag empatisk och närvarande, jag har också en stark intuition som jag lyssnar på för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Pris för en 50 minuters session: 590 kr

Jag har tider på måndagar och onsdagar.
Första sessionen är gratis, klicka på knappen nedan för att boka en tid.

Boka en gratis första coaching session

Om du har några frågor så skicka mig gärna ett meddelande genom att klicka här.