För att först läsa om testerna klicka här

Emotionellt välmående
Det här testet mäter ditt emotionella välmående. Tänk tillbaks på senaste veckan och skatta hur mycket av varje känsla du känt under veckan.
Svara med dessa värden:
1=Mycket lite
2=Lite
3=Måttligt
4=En hel del
5=Väldigt mycket

Intresserad

Lättirriterad

Ointresserad

Alert

Ivrig

Skamsen

Missbelåten

Inspirerad

Stark

Nervös

Skuldmedveten

Bestämd

Skrämd

Uppmärksam

Fientlig

Spänd

Entusiastisk

Flitig

Stolt

Rädd
Nöjd med livet
Tänk en skala mellan 0 och 10, där 0 motsvarar det sämsta möjliga liv du kan tänka dig och 10 motsvarar det bästa möjliga liv, var hamnar du på den skalan?


Jag vill gå med i coachfredriks nyhetsbrev
Skriv din email nedan om du också vill ha resultatet mailat till dig.