Här är ett test som används mycket inom forskningen av lycka och välmående. Testet mäter hur nöjd du är med ditt liv, det heter Satisfaction With Life Scale (SWLS).

Svara med dessa värden:
1 – Instämmer inte alls
2 – Instämmmer inte
3 – Instämmer inte helt
4 – Varken instämmer eller inte
5 – Instämmer på ett ungefär
6 – Instämmer
7 – Instämmer helt

Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal
Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta
Jag är nöjd med mitt liv
Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i livet
Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag i stort sett inte ändra någonting

Skriv in din email nedan om du vill ha resultatet mailat till digEmail